ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພົບປະກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 08 ກັນຍາ 2022 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ພົບປະກັບ ທ່ານ ຫງວຽນ ບ໋າ ຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ເຈິນ ແທັງ ຫາຍ ( ທູດເສດຖະກິດ) ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອພົບປະແລກປ່ຽນແຜນການຮ່ວມມື ສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ແຈ້ງສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ງົບປະມານ, ທັງໃຫ້ເຫັນໄດ້ສາຍພົວພັນການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານ ເລ ມິງ ຄາຍ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກເສດຖະກິດ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ, ແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ລາຍງານສະພາບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ ການເງິນ-ງົບປະມານ, ການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ 08 ກົມວິຊາສະເພາະ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີຂໍສະເໜີທີ່ຈະເປັນແຜນປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ: ວຽກງານຂອງຂະແໜງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບອາກອນ, ການເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ(AEO), ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ວິທີການປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ວຽກງານບໍລິການຄັງເງິນ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຕິຖິການເງິນ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບທັນສະໄໝລວມສູນ ທົ່ວຂະແຫຼງການເງິນ; ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນການປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການເກັບອາກອນພາຍໃນ, ການເກັບພາສີທີ່ດິນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການແຈ້ງພາສີ-ອາກອນ ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ຂອງດ່ານທ່າເຮືອ ຮາຍຟອງ, ການບໍລິການລະບົບສາງສິນຄ້າ, ການໃຫ້ບູລິມະສິດບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການຂອງດ່ານພາສີ.

 

ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບສໍາລັບທິດທາງແຜນການຮ່ວມມື ໃນຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງການເງິນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານບູລິມະສິດ ເຊັ່ນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານການບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ການຮັດກຸມດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ລາວໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດມາເຮັດວຽກວຽກຄືດັ່ງນີ້: ໄດ້ເຊື້ອເຊີນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍປີ 2022, ສືບຕໍ່ຕາມແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເພື່ອແລກປ່ຽນການປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດການເງິນ ໃຫ້ພະນັກງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ, ໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ແບ່ງຂັ້ນຄ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອມາສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໄລຍະສັ້ນ, ກາງ, ຍາວ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳໃນການປັບໂຄງສ້າງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ. ເຊີນຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມມາຊ່ວຍໃນດ້ານວຽກງານປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຫຼຸບທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລັດວິສາຫະກິດທີ່ເປັນລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ເຊັ່ນ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແລະ ວິສາຫະກິດອື່ນໆ; ເຊີນທີມງານຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໂດຍສະເພາະການຫັນໄປສູ່ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ.

Related Posts

ວິທະຍາຄານ​ພະລາທິການ​ກອງທັບ ໄຂ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2022-2023

ວິທະຍາຄານ​ພະລາທິການ​ ກອງທັບ ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ໄຂ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2022-2023 ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ກັນຍາ 2022 ນີ້, ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ສະຫາຍ ພົນ​ຕີ ວົງ​ຄຳ ພົມ​ມະກອນ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ, ມີ​ຕາງໜ້າ 4 ກົມ​ໃຫຍ່, ຫ້ອງ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ, ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ມະຫາວິທະຍາໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ບັນດາ​ວິທະຍາຄານ​ກອງທັບ, ວິທະຍາຄານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ໂຮງຮຽນ, ຄະ ນະ​ພັກ-ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ຄູ-ອາຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ…

ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເສນາທິການສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງກອງທັບລາວ-ຫວຽດນາມ

ໃນບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ ທົ່ວລັດ ທົ່ວປວງຊົນສອງຊາດ ແລະ ທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດລາວ – ຫວຽດນາມ ພວມຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ຄື: ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 60 ປີ ( 5 ກັນຍາ 1962 – 5 ກັນຍາ ( 2022 ) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *