ປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ (ໃໝ່)ເປັນ 1.200.000 ກີບ ​ໃນ​ປີ 2022 ແລະ1.300.000 ກີບ ໃນ​ປີ 2023

ການປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ (ໃໝ່) ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ຈະມີ 2 ຄັ້ງ ຄື: ຄັ້ງທີ 1 ປັບຂຶ້ນຈາກ 1.100.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ມາເປັນ 1.200.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ, ຫຼື ເທົ່າກັບ 46.154 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ, ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 5.769 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ຄົນ, ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ຫາ ວັນທີ 30 ເມສາ 2023; ຄັ້ງທີ 2 ປັບຂຶ້ນຈາກ 1.200.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ມາເປັນ 1.300.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ, ຫຼື ເທົ່າກັບ 50.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ, ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 6.250 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄົນ, ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ;


ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ແຈ້ງ​ການ​ແນະ​ນຳ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕໍ່າສຸດ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ຈັດຂຶ້​ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ​ນີ້ ທີ່ສູນ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ທ່ານ ອະທິລັດ ອຸດົມເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ມີ​ບັນ​ດາ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ກະ​ຊວງ, ອົງ​ການ, ນະ​ຄອນ​ລວງວຽງ​ຈັນ, ບັນ​ດາແຂວງ, ນະ​ຄອນ,​ ເມືອງ ແລະ ກຳ​ມະ​ບານ​ຮາກ​ຖານ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ຈຸດ​ປະ​ສົ່ງ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້: ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການແນະນໍາ: ການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ (ໃໝ່) ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ ເລກທີ 803/ສກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022; ໃຫ້ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສະຫະພັນກຳມະບານກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ກຳມະບານຮາກຖານ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະການ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃຈ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການແນະນຳສະບັບນີ້ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນຮັບຊາບ;

ທ່ານ ອະທິລັດ ອຸດົມເດດ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ: ​ ສຳ​ລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ (ໃໝ່) ແມ່ນ: ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ການບໍລິການທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຜູ້ເຮັດວຽກນອກລະບົບ ແລະ ໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ບໍ່ມີວຸດທິທາງວິຊາຊີບ, ບໍ່ມີສີມືແຮງງານ, ບໍ່ມີຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານງານ; ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ບໍ່ເກີນ 26 ວັນ ຕໍ່ເດືອນ, 6 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ວັນ ໂດຍບໍ່ລວມເອົາເງິນເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ເງິນບໍາເນັດ, ເງິນອຸດໜູນປີການ, ເງິນຂະຫຍັນ, ເງິນຄ່າອາຫານ, ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າຮັບສົ່ງ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອື່ນໆ

ທີ່ເປັນສະຫວັດດີການຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມາຄິດໄລ່ເຂົ້າເປັນເງິນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດແລະ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີປະສົບການ, ມີວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຄົບ 9 ເດືອນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ຫຼື ເງິນເດືອນສູງກວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບດ້ານແຮງງານ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 15% ຂອງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ (ໃໝ່) ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້;

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງນຳເອົາເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະ ກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນກັບກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ບຸນ​ຕອມ
ປະຊາຊົນ

ads

Related Posts

ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່..!! ຖ້າຢາກຖືກເລກ ຫ້າມເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້ເດັດຂາດ ( ລອງແມະມື້ນີ້ເລກອອກ )

ຕາມຄວາມເຊື່ອໃຜມັນ ຈາກເພກ ແຊໄວ້ ທີ່ໄດ້ລົງຄຣິບບອກເຖິງ 3 ສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດເມື່ອເຮົາຈະຊື້ເລກ ເພາະນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຖືກເລກ ຄື.   1 ຫ້າມອາລົມເສຍ ຫຼື ອາລົມບໍ່ດີ ຕ້ອງຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ່ສົດໃສລ່າເລີງ2 ຫ້າມດ່າ, ຫ້າມເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ, ຫ້າມເວົ້າສິ່ງບໍ່ດີ ເພາະມັນຈະສະທ້ອນກັບມາຫາເຮົາເອງ3 ຕ້ອງແຕ່ງໂຕ ແຕ່ງໜ້າໃຫ້ງາມ, ດູດີ, ສະອາດໆ ພ້ອມຮັບໂຊກຮັບຊັບສະເໝີ. ໍສິ່ງຕ່າງໆນີ້ຖ້າເຮັດໄດ້ກໍຈະດຶງດູດສິ່ງດີໆເຂົ້າມາຫາເຮົາເອງສໍາລັບຄາຖາທີ່ເພິ່ນບອກໄວ້ໃຫ້ທ່ອງກ່ອນຊື້ເລກຄື ນະຊານິຕິ, ຊາລິຕິນະ, ລິຕິນະຊາ,…

ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!!! ຕ້ອງການພະນັກງານຍິງ ຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ດ່ວນ​ດ່ວນ​ 1. ຕ້ອງການພະນັກງານ(ຍິງ)​ຮ້ານອາຫານ2ຄົນ 2. ສະຖານທີ່​(ສະຫມຸ້ຍ)​ ຈັງຫວັດ​ ສຸຣາດ 3. ສະຫວັດດີການດີ​ (ຫໍພັກ,​ນ້ຳ,ໄຟ, ອາຫານ)​ ຟຣີ 4. ເງິນເດືອນ​ 12.000ບາດ​ ຫາ​14.000ບາດ 5. ຄຸນສົມບັດ​ ເປັນຄົນຮັກການບໍລິການ,​ ມະນຸດສຳພັນດີ 6. ສຳພາດກັບນາຍຈ້າງກ່ອນຕັດສິນໃຈ 7.​ ມີບັດແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ(MOU) 8.​ ສາມາດເຮັດວຽກຕາມສັນຍາ2ປີ ທີ່ມາ:

ອັບເດດລ່າສຸດ..!!!ລາຄາຄຳ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປະຈຳວັນທີ 17/08/2022

ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ວັນທີ17/08/2022 (10:00) ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພູວົງ =================== 1. ສາຂາຕະຫລາດເຊົ້າ 021 213546 2. ສາຂາຕະຫລາດວັງທອງ 021 265163 3. ສາຂາໄອເຕັກມໍ 030 5885999 4. ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕິ້ 030 5222288 5. ສາຂາຕະຫລາດດາວເຮືອງປາກເຊ 020 5553…

ແຈ້ງການດ່ວນ…!!!ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລິກ ຈະມີການລະບາຍນ້ຳໃນເຂື່ອນ ເລີ່ມທີ 18/08/2022

ກຽມຮັບມື!! ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລິກ 1/2 ຈະໄດ້ເປີດປະຕູລະບາຍນໍ້ານອງ ໃນວັນທີ 18/08/2022 ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃກ້ເຂື່ອນ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນໄວ້ທີ່ປອດໄພ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ກິດຈະການເຮືອນແພ ແລະ ກິດຈະການ ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ຢຸດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົ່ວຄາວ! ປັດຈຸບັນລະດັບນໍ້າຢູ່ຫນ້າເຂື່ອນແມ່ນໃກ້ຈະຮອດລະດັບ 300 masl ເຊີ່ງເປັນລະດັບນ້ໍາທີ່ຢູ່ໃນລະດັບເຕືອນໄພ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າເພື່ອລະບາຍອອກ. – ໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງເຖິງຫ້ອງວ່າການ ເມືອງເຟືອງ ລວມທັງບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດພື້ນທີ່ລຸ່ມເຂື່ອນກະກຽມຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນ – ໃຫ້ກິດຈະການເຮືອນແພ ແລະ…

ຢ່າປະໝາດເດີ່ ພີ່ນ້ອງ..!!! ສະຖິຕິໃໝ່ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ມື້ນີ້ +190 ຄົນ (17/08/2022)

ອັບເດດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມື້ນີ້ 17/08 /2022 ມີດັ່ງນີ້: ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +190 ຄົນ , ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ  ຄົນ ສ່ວນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຖ້າຟັງຖະແຫຼງການຈາກໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຕື່ມ -ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 90  ຊຸມຊົນ,ນຳເຂົ້າ -ຫຼວງນ້ຳທາ 36 ຊຸມຊົນ -ບໍ່ແກ້ວ ຊຸມຊົນ 1  ຄົນ -ອຸດົມໄຊ 58…

ອຸຕຸແຈ້ງເຕືອນ..!!! ໄລຍະ 17 ຫາ 21 ສິງຫາ 2022 ກຽມຮັບມືກັບຝົນຕົກໜັກ ,ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ

ກົມ​ອຸຕຸນິຍົມ​ ແລະ​ ອຸທົກກະສາດ​ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດອາທິດນີ້ ໂດຍມີຄໍາເຕືອນໃຫ້ເຝົ້າລະວັງສະພາບຝົນຕົກໜັກຟ້າຮ້ອງ -ຟ້າເຫຼື້ອມ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ​ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 21 ສິງຫາ 2022 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະເພີ້ມກໍາລັງແຮງຂື້ນພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຕົກໜັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.