ສະຫຼະເວລາອ່ານ..!!!ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງດື່ມນໍ້າເຢັນ ແລະ ນໍ້າອຸ່ນ

ກຸ່ມແພດຜູ້ຊຽວຊານຊາວຍີ່ປຸ່ນຢືນຢັນວ່າ: ນໍ້າອຸ່ນມີປະສິດທິພາບສູ່ງ 100% ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຊັ່ນ:


1. ນອນບໍ່ຫລັບ.
2. ຄວາມດັນໃນເລືອດຕໍ່າ ແລະ ສູງ.
3. ກະດູກຄໍຕໍ
4.ອັດຕາຈັ່ງຫວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ.
5.ໂລກບ້າໝູ
6. ລະດັບຄໍເລສເຕີລໍໃນເສັ້ນເລືອດ.
7. ຫລຸດອາການໄອ

8. ໂລກຫອບຫືດ.
9. ການອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດດໍາ.
10. ໂລກກ່ຽວກັບການເດີນທາງປັດສະວະ
11.ບັນຫາກ່ຽວກັບກະເພາະອາຫານ
12.ໂລກກ່ຽວກັບດວງຕາ ແລະ ລຳຄໍ
13.ເຈັບຫົວ.

#ວິທີດື່ມນໍ້າອຸ່ນ:
* ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າດື່ມນໍ້າອຸ່ນປະມານ 3-4 ຈອກ ເມື່ອທ້ອງຫ່ວາງທັນທີ.
#ໝາຍເຫດ: ຫ້າມກິນອາຫານຕ່າງໆຫລັງດື່ມນໍ້າ 45 ນາທີ
ການດື່ມນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ:
– ໂລກເບົາຫວານພາຍໃນ 30 ມື້
– ຄວາມດັນໃນເລືອດໃນ 30 ມື້
– ບັນຫາກ່ຽວກັບກະເພາະອາຫານປະມານ 10 ມື້
– ໂລກມະເຮັງບາງຊະນິດພາຍໃນ 9 ເດືອນ

– ການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດພາຍໃນ 6 ເດືອນ
– ມົດລູກ ແລະ ພະຍາດນ້ອຍຕ່າງໆ ພາຍໃນ 10 ມື້
– ບັນຫາລຳຄໍ ແລະ ຫູດັງ ພາຍໃນ 10 ມື້
– ບັນຫາຜູ້ຍິງພາຍໃນ 15 ມື້
– ໂລກຫົວໃຈພາຍໃນ 30 ມື້

– ເຈັບຫົວ/ ນອນບໍ່ຫລັບພາຍໃນ 3 ມື້
– ຄໍເລສເຕີລໍໃນເສັ້ນເລືອດ ພາຍໃນ 4 ເດືອນ
– ໂລກບ້າໝູ ແລະ ໂຣກຊືມເສົາຕ່າງໆພາຍໃນ 9 ເດືອນ.

#ນໍ້າເຢັນ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕອນທີ່ຍັງແຂ່ງແຮງ, ຍັງໄວ້ລຸ້ນແຕ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄວເຖົ້າສະລາ.
#ນໍ້າເຢັນ ອາດປິດເສັ້ນເລືຶອດດຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກຫົວໃຈວາຍ ນອອກນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາຕັບອີກດ້ວຍ.
( ຜິດພາດປະການໄດ້ຂໍອະໄພດ້ວຍ )
ແປຈາກພາສາໄທ: ເພຈ​ ສຸຂະພາບດີ!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ