ສຸດຍອດ..!!!ພືດສະໝຸນໄພບ້ານໆ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຮັກສາໂລກຫົວໃຈ

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຫົວໃຈທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນ ເພື່ອສູບສີດເລືອດຈາກຫົວໃຈໄປຫາອະໄວຍະວະໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດແດງ (arteries) ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດດຳ (veins). ຖ້າວ່າ ເສັ້ນເລືອດແດງເກີດມີການອຸດຕັນ ຫຼື ບອບບາງແຕກງ່າຍ, ປະລິມານເລືອດກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈກໍ່ຈະບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ຫົວໃຈອ່ອນແອ; ແລະຖ້າຫົວໃຈອ່ອນແອເກີນໄປ, ມັນກໍ່ຈະສູບສີດເລືອດບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ.

ພະຍາດຫົວໃຈສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກອາຫານການກິນ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ດ້ວຍການຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ເຮົາກິນ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນທີ່ພັກອາໄສຖືກສຸຂະອະນາໄມ ຫຼື ອາຫານການກິນທີ່ມີປະໂຫຍດ. ພືດຜັກສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໃຈກໍມີຫຼາຍເຊັ່ນ:

1, ບົວຫຼວງ: ບົວຫຼວງເປັນພືດພົ້ນນໍ້າ ລຳຮາກກົມ ຂະຫຍາຍເລິກລົງໃນຕົມ ທັງຕົ້ນຂອງບົວຫຼວງມິສັບພະຄຸນທາງການຢາຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ສ່ວນໃບຂອງບົວຫຼວງນັ້ນ ໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈຊຸດໂຊມ ໂດຍປະສົມກັບໝາກສ້ອຍ (Leonurus heterophyllus Sw)


2, ໝາກອຶ: ໝາກອືເປັນພືດລົ້ມລຸກ ເຄືອເລືອຕາມພື້ນດິນ, ໝາກອຶມີສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ. ນອກນັ້ນ ໝາກອຶຍັງມີກົດໂປຣໄບໂອນິດ ຊຶ່ງມີສ່ວນປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ບັນເທົາອາການປວດເມື່ອຍບໍລິເວນຂໍ້ບັ້ນແອວ

3, ຜັກຫອມເປ: ລຳຕົ້ນເປັນເຫງົ້າໃຕ້ດິນ ນໍ້າມັນລະເຫີຍທີ່ກັ່ນຈາກກິ່ງ ແລະ ໃບ ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ແກ້ເປັນລົມໜ້າມືດຕາລາຍ

4, ຜັກບີອຽນ: ເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກປີດຽວ ເລືອໄປຕາມດິນ ທັງຕົ້ນມີສັບພະຄຸນທາງການຢາເຊັ່ນບຳລຸງຫົວໃຈດ້ວຍການນຳເອົາຕົ້ນສົດ 1 ກຳມື ມາຕົ້ມ ແລ້ວດື່ມກິນເປັນປະຈຳ (ຜູ້ຍິງເກີດລູກໃຫມ່ບໍ່ຄວນດື່ມ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນຳນົມແຫ້ງ)

ໝາກເຜັດຂີ້ໜູ: ຊ່ວຍຫຼຸດການອຸດຕັນຂອງຫຼອດເລືອດເຊິ່ງເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ ດ້ວຍການຫຼີກລ່ຽງການກິນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດອື່ນໆ, ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍ, ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ, ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຂໍຄຳແນະນຳຈາກແພດໝໍກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ

ວິທີກວດຫົວໃຈ ແລະລະບົບໝູນວຽນເລືອດ

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຈະກວດເບິ່ງຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍພຽງໃດ, ລາວກວດໂດຍ:


– ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ. ການວັດແທກຄວາມດັນນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປຫຼືບໍ່ໃນການສົ່ງເລືອດໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ. ຫາກຜົນການກວດຄວາມດັນເລືອດໃນແຕ່ລະເທື່ອອອກມາສູງສະເໝີ, ນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າເຈົ້າເປັນ ຫຼືອາດກຳລັງຈະເປັນໂລກຫົວໃຈ (ຫຼືຫົວໃຈມີບັນຫາ) ທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼືແຕກ (stroke).

– ການກວດເລືອດເພື່ອເບິ່ງລະດັບໄຂມັນໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ໃນເລືອດ. ໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ແມ່ນສານໄຂມັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 16). ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຕ້ອງການໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ຖ້າ ໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ແມ່ນເປັນອາການສະແດງອອກເຊິ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໂລກຫົວໃຈກຳລັງຈະມາ.

ອາການສະແດງອອກອື່ນໆທີ່ອາດຊີ້ເຖິງໂລກຫົວໃຈ (ຫົວໃຈມີບັນຫາ), ໂດຍສະເພາະ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີອາການນັ້ນເປັນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ:

– ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວເກີນໄປ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າເກີນໄປ, ຫຼື ບາດເຕັ້ນຫົວໃຈປ່ຽນແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ (ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັ່ງຫວະ (arrhythmia)))

– ເຈັບໜ້າເອິກ (angina)

– ມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ ຫຼື ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈຍາກ

– ມີອາການບວມໃຄ່ຕາມຂາແລະຕີນທັງສອງຂ້າງ

– ມີບັນຫາໃນການນອນຢຽດຊື່ຕາມປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ໃນເວລາກາງຄືນ

ການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ

ໂລກພະຍາດຫົວໃຈສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກອາຫານການກິນ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ. ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ເຮົາກິນແລະວິຖີການດຳລົງຊີວິດໄດ້ບາງສ່ວນ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ. ມີທີ່ພັກອາໃສທີ່ຖືກສຸກຂະອະນາໄມ ຫຼື ອາຫານການກິນທີ່ມີປະໂຫຍດບໍ ແລະພໍຈະສາມາດຈັດຫາຊື້ມາໃຊ້ໄດ້ບໍ? ເງິນເດືອນພໍໃຊ້ບໍ? ມີສະຖານທີ່ໆປອດໄພສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼິ້ນບໍ? ມີມົນລະພິດ ຫຼື

ຄວັນຢາສູບຢູ່ທົ່ວທຸກສະຖານທີ່ບໍ? ມີການຈຳແນກຊົນຊັ້ນ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຊີວິດທີ່ຍາກລຳບາກສຳລັບແມ່ຍິງບໍ? ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຄັ່ງຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດບໍ? ບົດນີ້ຈະອະທິບາຍເຖິງກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພະຍາດຫົວໃຈ, ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຈະສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີແລະຍືນຍາວຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ