ຂ່າວດ່ວນ!!! ແຈ້ງການ ໂຈະແລະກວດຄືນ ດິນເຂດປ່າສະຫງວນ ທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອອກແຈ້ງການວັນທີ 25 ມີນາ 2021​ ເລື່ອງໃຫ້ໂຈະ ແລະ ກວດກາຄືນການອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນເຂດທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າໄດ້ມີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ບຸກລຸກ ຫຼື ຈັບຈອງທີ່ດິນ ແບບຊະຊາຍ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນເຂດ ທີ່ດີນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນບາງເຂດທີ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ອາໄສ ແລະ ທຳການຜະລິດ ກ່ອນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດເຂດເປັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ອອກໃບຕາດິນ ຫຼື ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ເກີດມີຫຼາຍບັນຫາສັບສົນ ຈາກບັນດາປະກົດການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເຮັດໃຫ້ລັດ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນລວມເສຍຜົນປະໂຫຍດ ແຕ່ຍັງສ້າງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ທັງເປັນບັນ ຫາຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ກຳລັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະ ຄວາມສັກສິດຂອງກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ