ສຸດຍອດອີຫຼີ..!!!ໝາກໄສ່ ພື້ນຜັກບ້ານໆ ເປັນຢາດີ ແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ ຕານເຕັ້ນ

ໃບຜັກໝາກໄສ່ ຫຼື ວ່າບ້ານພາສາ ບ້ານນອກ ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ ເຊັ່ນ: ຕານເຕັ້ນ ຫຼື  ງູສະຫວັດ.

 

ເອົາໃບຜັກໄສ່ ຫຼື ຜັກໄຮ່ ມາຕຳລະອຽດ ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດ ໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ.ແລ້ວມາທາໃສ່  ຈຸດທີ່ເປັນ ຕານເຕັ້ນ.ແຫ້ງແລ້ວທາ ຊຳໆ
ເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ ຢູສະບາຍຕົວ. ເຮັດປະມານ2 ມື້

 

ຜິວຈະຕົກເກັດ ວີທີນີໃຊ້ດີ ໃຜທີ່ເປັນລອງເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງ ດີໜັກແລ.

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ