ສຸດຍອດສະໝຸນໄພ..!!! ຜັກຄາວທອງ ມີສັບພະຄຸນຕ້ານເບົາຫວານ, ຮັກສາກະເພາະ ແລະ ການອັກເສບມະເຮັງຕ່າງໆ

ຜັກຄາວທອງ ຄຸນປະໂຫຍດຫລາກຫລາຍເຊັ່ນເພີ່ມພູມຄູ້ມກັນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການພູມແພ້ ແລະ ຄວາມດັນໃນເລຶອດສຸງບຳ ລຸງຮ່າງກາຍ ມີວິຕາວີນສຸງ ຫລຸດຜ່ອນພະຍາດເບົາຫວານ ຕ້ານການອັບເສບຂອງຮ່າງກາຍ ແກ້ລິດສິດວງຮັກສາໂລກກະເພາະອາຫານ ຮັກສາຜິວໜັງອັບເສບຕ້ານໄວລັດໄຂ້ຫັວດໃຫ່ຍຊ່ວຍຕ້ານໂລກມະເຮັງຕ່າງໆ

ນອກນີ້ເພີ່ນຍັງໃຊ້ເປັນຢາໄລ່ຍຸງໄລ່ຫມັດໃລ່ເຫັບໄລ່ເຫົາ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆໃນການກະສິກຳໄລ່ເພ້ຍໃນນາເຂົ້າສັດຕູພຶດ ແລະ ທີ່ຜ່ານມານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພົບສານໃນຜັກຄາວທອງຊ່ວຍຮັກສາໂລກເອດ HIV ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກແມ່ນຊ່ວຍຕ້ານບໍ່ໃຫ້ພະຍາດຮູນແຮງ ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງ ພົບວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຄ່ອຍໆບັນເທົາລົງ


ການນຳໃຊ້: ຜັກຄາວທອງສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເອົາເປັນຜັກກັບລາບ, ຕໍ່າສົ້ມຕ່າງໆ, ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີການປູກເພື່ອສົ່ງຂາຍຕະຫຼາດກາຍເປັນເພື່ອຜັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ເປັນທີນິຍົມກັນແຜ່ຫຼາຍ. ຜັກຄາວທອງຈະມີກີ່ນຂີ້ວແຮງ, ລົດສົ້ມເລັກນ້ອຍ. ປິ່ນປົວພະຍາດ: ແກ້ພະຍາດຜິວໜັງທຸກຊະນິດ, ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ ຂ້າເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ຍັງສາມາດກິນເປັນຜັກກັບ. ສ່ວນທີ່ໃຊ້: ທັງຕົ້ນ,

ວິທີການນຳໃຊ້: ແກ້ພະຍາດຜິວໜັງແມ່ນໃຊ້ໃບທັບໂພະໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນພະຍາດການປູກຂະຫຍາຍພັນ: ຜັກຄາວທອງເປັນພືດທີ່ມັກເກີດຢູ່ດິນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການກ້າແກ່ນ ແລະ ຕັດຊຳ ຕັດໃຫ້ຍາວປະມານ 10 ຊມ, ແລ້ວນຳມາປູກໃນກະໂຖ ຫຼື ແປງເປັນໜານປູກ.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ