ລັດຖະບານກູ້ຢືມຕື່ມ 10 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດໃສ່ໂຄງການໂຄວິດ -19

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ວັນທີ 4 ມີນາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານລາວຈະເພີ່ມງົບປະມານ 10 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດໃສ່ໂຄງການ ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ. ທັງນີ້, ງົບປະມານດັ່ງກ່າວແມ່ນງົບປະມານກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມສ່ຽງໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19.


ໂຄງການນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບການເຝົ້າລະວັງ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລວມທັງສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ, ໂຄງການໂຄວິດ-19-ທຄລ ຈື່ງໄດ້ສ້າງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕ່າງໆ. ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນໂຄງການເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທີພາບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ທີ່ມາ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ