ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງຍັງຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຕ່າງໆ ລັດໃຫ້ເວລາ 120 ວັນ ໃຫ້ທາງດ່ວນເລັ່ງແກ້ໄຂ

ການບໍລິການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງຍັງຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງປະເທດລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ອອກແຈ້ງ ການເມື່ອ ບໍ່ດົນມານີ້ເຖິງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດກຽ່ວກັບສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງການກໍານົດອັດຕາການເກັບຄ່າບໍລິການຜ່ານ ທາງດ່ວນ ແລະ ອັດຕາເເລກປຽ່ນເງິນໂດລາໃນໂຄງການສໍາປະທານທາງ ດ່ວນແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ


ເພາະເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາສໍາປະທານໂດຍເຫັນໄດ້ມີຫຼາຍຂອດບໍລິການທີ່ບໍລິສັດເປັນຜູ້ກໍານົດຕາມລໍາພັງໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮອງຮັບຈາກລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ