ສະຕໍເບີລີ້ປ່າ ເປັນຢາດີມະເຮັງປອດ ,ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ,ແກ້ອາການເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ສູງ ແລະ ມີອາການຊັກ

ສັບພະຄຸນ: ໃບ ແລະ ກ້ານ: ອອກລິດຕໍ່ຕັບ ແລະ ມ້າມ, ເປັນຢາດັບພິດຮ້ອນຖອນພິດໄຂ້, ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດເຢັນ, ຮັກສາອາການໄຂ້ຫວັດ, ໄອຫວັດ, ໄຂ້ສູງ (ໃບ ແລະ ກ້ານສົດປະມານ 15-25 ກຼາມ ນຳມາຕົ້ມດື່ມວັນລະສອງຄັ້ງ), ແກ້ອາການເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ສູງ ແລະ ມີອາການຊັກ,

ແກ້ອາການເຈັບຄໍ ແລະ ໄອ (ກ້ານ ແລະ ໃບສົດ 30-60 ກຼາມນຳມາຕົ້ມກິນ ຫຼື ໃຊ້ອົມ, ແກ້ເຈັບຄໍ, ຄໍອັກເສບ ແລະ ຄໍຕີບ (ນຳມາຕຳໃຫ້ແລກ ແລະ ນຳມາແຊ່ກັບນ້ຳສະອາດ ປະໄວ້ 4-6 ຊົ່ວໂມງ, ຕອງເອົານ້ຳມາປະສົມກັບນ້ຳຕານເລັກນ້ອຍດື່ມວັນລະ 4 ຄັ້ງ),


ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປຖ້າເປັນພະຍາດຄໍຕີບໃຊ້ 250 ກຼາມຕໍປະສົມກັບນ້ຳຄັ້ນເອົານ້ຳມາແບ່ງກິນໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 1 ວັນ, ແກ້ອາການໄອ, ຮາກເປັນເລືອດ ຫຼື ກະອັກເລືອດ (ສົດ 60-90 ກຼາມນຳມາຕໍາ ຫຼື ຄັ້ນເອົານ້ຳນຳມາຕົ້ມໃສ່ນ້ຳຕານເລັກນ້ອຍກິນເປັນຢາ),

ຮັກສາປາກເປັນແຜ, ກະເພາະເປັນແຜ (ຄັ້ນເອົານ້ຳ 1 ແກ້ວນຳມາຕົ້ມໃຫ້ເຫຼືອເຄິ່ງແກ້ວ), ຮັກສາແພຈຸລັງຕາອັກເສບ, ແກ້ທ້ອງບິດ, ຖ່າຍເປັນເລືອດ (30 ກຼາມຕົ້ມກັບນ້ຳກິນ), ແກ້ທອງບິດອາມິບາ ຫຼື ທ້ອງບິດຕິດເຊື້ອ (50-100 ກຼາມຕົ້ມກິນ), ແກ້ປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍຂອງແມ່ຍິງ, ຮັກສາຕັບອັກເສບ,


ຮັກສາພິດຈາກງູ ແລະ ແມງໄມ້ກັດ (ຕຳພອກ), ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ, ຜື່ນຄັນ, ຝີໜອງ, ອີສຸກອີໃສ, ຮັກສາແຜໄຟໄໝ້, ນ້ຳຮ້ອນລວກ, ຮັກສາແຜມີໜອງ, ແຜອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ (ນຳມາອົບກັບຊິ້ນງົວກິນ ຫຼື ຕຳພອກ), ແກ້ບວມ, ຮັກສາຝີ, ມະເຮັງປາກມົດລູກ, ມະເຮັງປອດ ແລະ ກະເພາະອາຫານ.

ໝາກ: ໃຊ້ທາແກ້ພະຍາດຜິວໜັງໄດ້.


ທັງຕົ້ນ: ນຳມາຕົ້ມດື່ມແກ້ອາການເຈັບຫຼັງ ແລະ ເຈັບແອວ.

ພືດປະດັບ: ນິຍົມນຳມາເປັນພືດປະດັບເນື່ອງຈາກ, ໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກມີຄວາມສວຍງາມດີ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

ສັບລັບຜູ້ທີ່ມີຮ່າງການອ່ອນເພຍ, ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາຫ້າມຮັບປະທານ.


ໝາກສຸກ: ມີພິດຫ້າມຮັບປະທານ.

ລັກສະນະພືດສາດ: ຈັດເປັນໄມ້ເຄືອຄຸມດິນ, ມີເຫງົ້າຢູ່ໃຕ້ດິນ. ລຳຕົ້ນແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາເລືອໄປຕາມພື້ນດິນ, ຍາວປະມານ 1 ເມັດ, ມີຂໍ້, ແຕ່ລະຂໍ້ມີປ້ອງ, ແຕ່ລະງ່າສູງ 8-15 ຊມ, ມີຂົນປົກຄຸມທົ່ວລຳຕົ້ນ. ໃບປະສົມແບບຝາມື, ອອກຮຽງສະຫຼັບ.


ກ້ານໃບຍາວ 5-8 ຊມ. ໃບຍ່ອຍມີ 3-5 ໃບ, ອອກແບບກະຈຸກ, ຮູບຮີ, ກ້ວາງ 1.5-5 ຊມ , ຍາວ 2-3 ຊມ, ໂຄນໃບຮຽວແຫຼມ, ຂອບແສກແຂ້ວເລື່ອຍ, ປາຍມົນ, ຜິວໃບສີຂຽວເຂັ້ມ, ຜິວໃບດ້ານລຸ່ມມີຂົນສີຂາວປົກຄຸມຢູ່. ຊໍ່ດອກອອກຕາມງ່າມໃບ.

ກ້ານຊໍ່ດອກຮູບກົມ, ຍາວປະມານ 5.5 ຊມ. ດອກຍ່ອຍເມື່ອບານເຕັມທີຈະມີຂະໜາດ 12-15 ມມ, ສີເຫຼືອງ. ໃບປະດັບດອກມີ 5 ໃບ, ຮຸູບໄຂ່, ປາຍແຍກອອກເປັນ 3 ແສກ, ສີຂຽວ. ກາບດອກມີ 3-5 ອັນ, ຮູບໄຂ່, ປາຍຮຽວແຫຼມ, ມີຂົນປົກຄຸມບາງໆ.


ກີບດອກມີ 3-5 ກີບ, ຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ປາຍວໍ້ຳເຂົ້າ, ສີເຫຼືອງ, ຜິວລຽບ. ເກສອນເພດຜູ້ຈຳນວນຫຼາຍ, ຖົງລະອອງເກສອນຮູບໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ໝາກລວມ, ຮູບຊົງກົມ ຫຼື ຮູບໄຂ່, ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 1 ຊມ, ອົມນ້ຳ, ຫໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍກາບດອກ, ໝາກສຸກເປັນສີແດງສົດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: ພາເຂົ້າລາວ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ