ທ່ານອນ ບອກລັກສະນະນິໄສໃຈຄໍໄດ້ ໃຜນອນທ່າໃດລອງອ່ານເບິ່ງເລີຍ

ທ່ານອນ ບອກລັກສະນະນິໄສໃຈຄໍໄດ້ ໃຜນອນທ່າໃດລອງອ່ານເບິ່ງວ່າຖືກຂໍ້ໃດໃນຕົວເຈົ້າ


ທ່ານອນບອກນິໄສ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າ ທ່ານອນທັງ 4 ທ່ານີ້ສາມາດທຳນາຍນິໄສຂອງເຮົາໄດ້ ຂໍບອກເລີຍວ່າອາດຖືກກັບໃຜຫຼາຍໆຄົນເປັນແນວໃດໄປອ່ານເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.
1. ນອນທ່າກອດໝອນ : ຫາກເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ນອນກອດໝອນແລ້ວຫຼັບ ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າເປັນ
ຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດແລະໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນເຈົ້າຍັງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຫຼືໄວ້ວາງໃຈໄດ້ງ່າຍ.
ໃຜນອນທ່ານີ້ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເມດຕາມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື້ນແລະສັງຄົມ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມລັບຫຼາຍຍາກທີ່ຈະບອກຄົນອື້ນ ເຖິງແມ່ນຄົນສະນິດກໍ່ຕາມ ເປັນຄົນທີ່ຫາເງີນເກັ່ງ ແຕ່ກໍ່ໃຊ້ເງີນເກັ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວາມສະຫຼາດໃນຕົວຈະນຳຄວາມຮຸ່ງເຮືອງມາສູ້ຄອບຄົວ.


2. ນອນທ່າໝູບ : ເປັນທ່ານອນທີ່ຖີ່ມຕົວນອນລົງແລ້ວເອົາມືໄປຊຸກໃສ່ໃຕ້ໝອນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄົນທີ່ເປີດໃຈກັບຄົນອື້ນໄດ້ງ່າຍເປັນເມດຕາຈິດທີ່ດີ
ເປັນຄົນທີ່ມັກນຶກເຖິງຄົນອື້ນສະເໝີ ເປັນຄົນທີ່ມັກຖາມຫາຄວາມທຸກສຸກຂອງຄົນ ເປັນຄົນມີເມດຕາໃນຕົວເປັນຄົນສະຫຼາດຮອບຄອບຢູ່ສະເໝີມັກຄິດໜ້າຄິດຫຼັງແມ້ວ່າຕົນຕົວພາຍນອກເບິ່ງຄືເສີຍໆແທ້ຈິ່ງແລ້ວນີ້ແຫຼະຄືອັດສະລິຍະຕົວຈິງ.

3. ນອນທ່າຕະແຄງ : ຖ້ານອນທ່ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນທີ່ມັກເຂົ້າສັງຄົມເກັ່ງ ເປັນຄົນທີ່ມີຄົນອື້ນໄວ້ໃຈຫຼາຍເປັນຄົນເກັບຄວາມລັບໄດ້ຢ່າງເດັດດຽວແລະຊື່ຊັດ
ເປັນຄົນມັກການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ສ່ວນຫຼາຍມັກບໍ່ໃຫ້ຄົນອື້ນມາລຳບາກນຳເພື່ອຕົວເອງເປັນທີ່ມີຄວາມເມດຕາກະລູນາມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື້ນບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ ເບິ່ງພາຍນອກເບິ່ງຄືຄັດກັບບຸກຄະລິດຕົວຈິ່ງ ເປັນຄົນທີ່ເຮັດດີບໍ່ອວດອ້າງ.

4. ທ່ານອນຫງາຍ : ຖ້ານອນທ່ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນທີ່ມັກເກັບຕົວມັກຄວາມສະຫງົບສະຫງຽມຈຽມຕົວ ບໍ່ມັກມີເລື່ອງມີລາວກັບໃຜ ບາງຄັ້ງມີນິໄສຂີ້ດື້ຄືກັນມີຄວາມໝັ່ນໃຈໃນຕົວເອງສູງໃນລະດັບໜຶ່ງ
ເປັນຄົນມັກປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື້ນ ເປັນຄົນທີ່ຊ່າງສັງເກດ ມັກຈະຄິດເຖິງເຫດການລ່ວງໜ້າສະເໝີຫາກໃຜໄດ້ຄົບເປັນແຟນບອກເລີຍວ່າ ຈະໄປໃສ ເຮັດອັນໃດຄົນນີ້ແຫຼະຮອບຄອບສະເໝີ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ