ຫ້າມລົກຖີ້ມ..!!! ຕົ້ນເຫືອກປາເຂັງ ສຸດຍອດຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນທາງຢາທີ່ດີເລີດ

ສະບາຍພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ດີໆທີ່ກະມາບອກກ່ງວກັບຕົ້ນ:ເຫືອກປາຫມໍ ຫລືວ່າເຫືອກປາເຂັງຖ້າຫາກທ່ານໃດເຫດຢູ່ຕາມບ້ານຫ້າມລົກຖີ້ມຫລືທຳລາຍນໍເພາະມີລາຄາແພງຫລາຍດງວນີ້ ແລະ ເປັນພຶດທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການຢາບໍ່ວ່າຈະຂະແໜງວິທະນາສາດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງດງວນີ້ທາງສູນປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງຕ້ອງການຫລາຍຕົ້ນເຫງືອກປາຫມໍນີ້ແມ່ນຈັດເປັນພຶດລົ້ມລຸກສຸງປະມານ 20-30 ເຊັນດັ່ງທີ່ເຫັນໃດຮູບລູ່ມນີ້:


#ສັບພະຄຸນແມ່ນ:
ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ,ຂັບຖ່າຍສານພິດອອກຈາກເມັດເລືອດ ຊ່ວຍຄວມຄູມບໍ່ໃຫ້ມີເມັດເລືອດຂາວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍເກີນໄປ,ຊ່ວຍປົວໂລກມະເລັງທຸກສະຫນິດ,ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດບໍ່ຕິບ,ປົວໄອໄກ່,ປົວຝີ ຫນອງເຮັດໃຫ້ຝີແຕກ,ປົວອັບເສບຕັບ,ຕັບມ້າມໃຫ່ຍ,ປົວປະດົງຂໍ້,ມືນຊາຕາມຮ່າງກາຍຕີນມືຖເຈັບຫລັງ,ເຈັບແອວ,ປົວໃອມີຂີ້ກະເທິ,ປົວຂີ້ກະຍື,ປົວທ້ອງຜຸກ,ນໍ້າຍ່ງວເຫລືອງ,ປົວປະສາດ ແລະ ອື່ນໆໂດຍມີລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້:

+ຮາກ: ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍລະລາຍເສບຫະຫືຂີ້ມຸກ ,ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະແກ້ຫຶດແກ້ອຳມະພຶດອຳມະພາດ,ປົວປະສາດ,ຮັກສາອາການຜູ້ຍີງລົງຂາວໄນປະຈຳເດືອນບໍ່ມາປົກກະຕິ.
+ຕົ້ນ: ແມ່ນມີລົດເມືອກແຄັມສັບພະຄຸນແກ້ວີນຫົວ,ຊ່ວຍຖອນພິດແກ້ລົມພິດ


+ໃບ: ແມ່ນມີລົດແຄມຮ້ອນສັບພະຄຸນແມ່ນຊ່ວຍໂລກແຜອັບເສບ ແກ້ໂລກຜີວຫນັງແກ້ໃຂ້ແກ້ປວດຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍປຸກຜົມເຮັດໃຫ້ຜົມບໍ່ຫລົ່ນໂດຍການຕຳເອົານໍ້າມາທາໃສ່

+ເມັດຫລືວ່າຫມາກ:ມີລົດເຜັດຮ້ອນ ສັບພະຄຸນແມ່ນຊ່ວຍຂັບພິດຂອງສານພິດໃນຮ່າງກາຍອອກຕາມຜີວຫນັງຂັບນໍ້າຢາງເຫືອງຫລືແຜຝີຫນອງ ແລະ ໂລກຜີວຫນັງ(ທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນເຫງືອກປາຫມໍ)


# ວິທີນໍາໃຊ້ແມ່ນ:ໃບແລະພືດສົດປະມານ 3-4 ກຳມືຕໍາໃສ່ນໍ້າເພື່ອຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນ, ໃຊ້ເປັນປະ ຈຳ 3-4 ຄັ້ງ
# ຕົ້ນ ແລະ ໃບສົດປະມານ 1 ມື, ວິທີທຳອິດບົດໃຫ້ລະອຽແລ້ວນຳມາທາງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຝີ.


# ວິທີທີສອງແມ່ນຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ, ໃຫ້ຕົ້ມປະມານ 10 ນາທີ, ດື່ມແລະຮັບປະທານພຽງແຕ່ 1/3 / 4 ແກ້ວນໍ້າ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ກ່ອນນອນຢ່າງຫນ້ອຍ 2-3 ອາທິດ
ນຳເອົາທຸກສວ່ນທັງມາບົດໃຫ້ເປັນປ່ຽງ ແລະ ປົນກັບຂີງເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄຂ້ ແລະ ໄອ

 


· ນຳຕົ້ນທັງໝົດມາບົດເປັນສ່ວນປະສົມກັບຂີ້ ໝິ້ນ ແລະ ນໍ້າ ມັນເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາໂລກລິດສີດວງ.
ເອົາໝົດທຸກສ່ວນ ແລະ ມາຕຳກັບນໍ້າມັນງາ.


ນຳເອົາທຸກສ່ວນມາບົດແລ້ວມາປົນກັບໝາກພິກໄທ ແລ້ວມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງເພື່ອມາປັ້ນເປັນກ້ອນ. ການໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 2/ 1
ໃຊ້ເປັນຢາລຸກກອນຕາກໃຫ້ແຫ້ງລະລາຍໃນນໍ້າເພື່ອບໍລິໂພກເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບຫລັງ, ເຈັບແອວ.

Cr: ເພສັດຊະສາດພື້ນເມືອງລາວ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ