ທຳນາຍດວງຊາຕາຊີວິດ ປີ 2021 ຕາມວັນເກີດ ແຕ່ລະວັນເກີດມີໂຊກມີໄຊຕ່າງກັນ

#ຊີວິດປີ 2021
ຂອງຄົນເກີດວັນ ຈັນ ຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ ອາທິດ

#ຄົນເກີດວັນຈັນ
ຍິງຊາຍໃດເກີດໃນວັນຈັນນີ້ ມີຈິດໃຈມັກງ່າຍ ເຮັດຄຸນກັບຄົນອື່ນເໝືອນດັ່ງຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳເຈລະຈາດີເລີດ ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຜິດ ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ເພື່ອນຝູງບໍ່ມີຄຳວ່າເສຍດາຍເປັນຄົນຈິງໃຈ ແລະຈິງຈັງ ເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານລະອຽດຮອບຄອບ ເປັນຊາຍກໍ່ມັກຈະມີຈິດໃຈເມຕຕາ ທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ເຮັດທຸລະກິດແມ່ນດີຫຼາຍ ເປັນຍິງ ໃນການຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມສະຫຼາດ ເຂົ້າໃຈໄວ ເຮັດຕາມຫຼັງໄດ້ ແຕ່ມັກຈະເສຍຍ້ອນ ຂາດພິຈາລະນາໄປກັບໝູ່ ຕາມການທຳນາຍອາຍຸ 6-7 ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ 8-9ປີໃຫ້ລະມັດລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບອາຍຸ 10-11ໂຊກຊະຕາດີ ດວງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ດີໜັກແລ 12-13 ປີ ມັກຈະໄດ້ຈາກພັດພາກໄປຢູ່ທີ່ອື່ນ 14-15 ປີ ຈະມີໂຊກລາບ ຖືເງິນມາແຕ່ມື້ເກີດ ດວງມຸງຄຸນກຳລັງດີ ໃຫ້ລະວັງ ວາຈາໃນຊ່ວງນີ້ 16-20 ການເຂົ້າຫາເຈົ້ານາຍ ຄ້າຂາຍ ແມ່ນດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງນີ້ ການງານແລະການເງິນ ໄດ້ມາແຕ່ມັກຈະຜ່ານໄປ ອາຍຸ 21-25 ຕົກທີ່ນັ່ງຂອງເສືອ ຊາຕາຊ່ວງນີ້ບໍ່ທ່ຽງ ແລະມັກຈະເສຍຍ້ອນເພື່ອນຝູງ 26-28 ປີ ການເງິນກຳລັງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ ຕັ້ງຕົນຕົວໄດ້ດີຫຼາຍ ຈະມີໂຊກລາບໄດ້ຮັບສັດສີ່ຂາສອງຂາ ຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ພັກຢ່າງພໍໃຈ29-32 ປາບແພ້ພະຍາມານ ເປັນຊ່ວງດີ ດີຫຼາຍ ຕໍ່ຊີວິດແລະການງານ ແຕ່ກໍ່ຄວນລະວັງ ມັກຈະມີໂຊກ ແລະ ຮ້າຍ ມາຄູ່ກັນ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ33-38 ເປັນຊ່ວງທີ່ຢາກໄດ້ຢາກມີ ຈົນມັກຈະລືມພີ່ລືມນ້ອງ ໃຫ້ລະວັງ ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ໃຫ້ຫຼາຍ 39-45 ປີ ທຳນ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ ຄ້າຂາຍດີແທ້ແລ 46-50 ຈະຄິດຫຼາຍແລະມັກຈະມີສິ່ງບໍພໍໃຈເກີດຂຶ້ນ ກັບຕົນເອງ 51-55ເປັນຊ່ວງທີ່ ມະຫາໂຊກລາບ ແລ່ນໂຮມຕ້ອນ ແຕ່ຄວນລະວັງມັກ ອຽງຫຼົງຕົນເອງ ຫຼາຍ 56-60 ມັກຈະເສົ້າໃຈໃນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຟັງໃຜ ດວງອົງມານດຳ ມັກຈະມາຄອບງຳ ຄວນລະວັງ 61-68 ບໍ່ຄວນຄິດຫຼາຍເກີນໄປ69-79ຄວນລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະຈິດໃຈ ເພາະມັກຄິດ ນ້ອຍໃຈ ບໍ່ຢາກຟັງໃຜ ອາລົມຮ້ອນໃນຊ່ວງນີ້ ແຕ່ການເງິນເສດຖະກິດ ແມ່ນດີຫຼາຍ ເຄາະຄ່ອຍເບົາບາງລົງ ຄວນລະວັງໃນວາຈາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ

 

#ທ່ານຈະມີລາບລົ້ນຫາກໃຈຊື່ຖືສິນໝັ້ນທຳບຸນກິນທານສິໂຊກໝານໄປໜ້າຊາຕາທ່ານນີ້ສິເປັນເສດຖີເງິນລ້ານ
ຖ້າບໍ່ຂີ້ຄ້ານຈົນເກີນໄປ


#ຄົນເກີດວັນອັງຄານ
ຕາມການທຳນາຍວ່າ ຍິງຊາຍໃດເກີດວັນອັງຄານນີ້ ເປັນຄົນມີຖານະ ມັກຈະສົມຫວັງຕາມຄວາມປາຖະນາ ເປັນຄົນເດັດດ່ຽວ ບາງຄັ້ງອາດເສຍໃຈຍ້ອນເພື່ອນຝູງ ທຳຄຸນກັບເພື່ອນ ເໝືອນຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ເປັນຄົນຈິງຈັງໃນຊີວິດ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເປັນຄົນສະຫຼາດ ຮອບຄອບ

ຕາມຕຳລາທຳນາຍໄວ້ວ່າ ອາຍຸ 10-15 ປີ ຮຽນຄ້ອນຂ້າງດີ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເພື່ອນຝູງຈະພາໄປຫາຜິດ ອາຍຸ 15-20ປີ ມັກຈະຄິດແປກວ່າຄົນອື່ນໆ ຄວາມຄິດບັນເຈີດ ອາຍຸ 20-25ປີ ໃຫ້ລະວັງຄົນຜິວດຳເຂັ້ມ ຈະໃຫ້ໄພອາຍຸ 25-30 ປີ ຊ່ວງນີ້ຄືໃຫ້ລະວັງ ທິດຕາວັນຕົກ ຈະໃຫ້ໄພ ຈົ່ງມີສະຕິໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ 30-35 ປີ ຂີ້ຮ້າຍກາຍເປັນດີ ເປັນຊ່ວງມະຫາໄຊໂຊກໃຫຍ່ແທ້ແລ ອາຍຸ 35-40ປີ ຈະມີກິດຈະການງານທີ່ດີ ທຳໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍທຳພາຍໄດ້ກອບ 40-45 ປີ ຄວນລະວັງສຸຂະພາບ ຍາດເວລາ ທຳບຸນຂຶ້ນອີກ 45-50 ປີ ທິດບູລະພາເປັນມຸງຄຸນ ເດີນທາງພ້ອມກັບໂຊກ ອາຍຸ 50-55ປີ ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ມີໄພຮ້າຍ ຍັກກຸມພັນກິນເງິນທອງ ຕັດຖິ້ມເສຍ ອາຍຸ 55-60ປີ ແຫ້ງຄາບມາກາຄາບໜີ ເປັນຊ່ວງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງກະສັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ 60-65 ປີ ໃຫ້ລະວັງດ້ານສຸຂະພາບກ່ອນໄປມາ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ອາຍຸ 65-70 ປີ ທາງທິດຕາເວັນອອກທິດບູລະພາ ໃຫ້ໂຊກມະຫາຄຸນ ຕ້ອນຮັບເອົາສາ ອາຍຸ 75 -80 ປີ ເລື່ອງສຸຂະພາບໃຫ້ລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ການເດີນທາງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກອອກສ່ຽງເໜືອ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພ ຄວນລະວັງ ແຕ່ບໍ່ພໍເປັນໂທດຍ້ອນ ຫຼື ຕັດຖິ້ມສາ ໄພຮ້າຍ ທີ່ເຮົາບໍ່ປາຖະໜາ ຫາມັນ ຄວນທຳບຸນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ

 

#ເຈົ້າຈະສຳເລັດເພາະຄວາມພຽນ ຈົ່ງພຽນໃຫ້ສຸດ ຂຸດໃຫ້ເຖິງ ມຸດນ້ຳຢ່າເຮັດກົ້ນຟູ​ ຈົກຮູຢ່າເຮັດແຂນສັ້ນ
ເພິ່ນຕົ້ນເອງເປັນຫຼັກ ຄົນຮັກມັກມາ ເມື່ອມີເງິນທອງ

#ຄົນເກີດວັນພຸດ
ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນດວງແຂງ ຈິດໃຈເດັດດ່ຽວ ຮັກສານ້ຳໃຈຄົນອື່ນ ຕົນເອງເຈັບກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຮັກຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຄົນອ່ອນຫວານ ແຕ່ໃຜດີນຳກໍ່ດີສຸດຈົນຈະໝົດຕົວ ແຕ່ພໍໃຜຊົ່ວນຳກໍ່ຈົນຈະບໍ່ແນມຮອດໜ້າ ໂຊກຊາຕາຂອງຄົນເກີດວັນພຸດນີ້ ເປັນຄົນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຮອບຄອບດີ ເປັນຄົນບໍ່ຄ່ອຍທຸກໄພເທົ່າໃດມີແຕ່ຄວາມຮົ່ມເຢັນເປັນສຸກສະເໝີ ເປັນຄົນໃຈບຸນມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແຕ່ບາງຄັ້ງ ເຂົາກໍ່ບໍ່ເຫັນຄຸນ ເໝືອນຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ຕາມການທຳນາຍໄວ້ວ່າ ອາຍຸ 10-15 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ທະນຸຖະນອມ ອາຍຸ 15-20 ປີ ມັກຈະມີເລື່ອງເສຍໆຫາຍໆ ໃຫ້ລະວັງ ຄວນບູຊາພຣະວັນພຸດຈະໄດ້ຫາຍໄພ ອາຍຸ20-25 ປີ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເງິນທອງໄຫຼມາເທມາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປະມາດຫຼາຍເກີນໄປ 25-30 ປີ ໂລກໄພມັກຈະບັງເກີດ ລະວັງຂອງມີຄົມ ທິດອີສານອາຍຸ 30-35 ປີ ໃຫ້ລະວັງໃນການສັນຈອນ ທິດຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ໄພ ທິດ ຕາເວັນອອກເປັນມຸງຄຸນ 35-40 ປີ ໂຊກດີມີສຸກ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະໃຫ້ງານ ແລະກ້າວໜ້າໄປໄກ ສິ່ງດີຈະກັບມາເຂົ້າແທນ ອາຍຸ 40-45 ປີ ຄວນຄິດໃຫ້ຮອບຄອບເສຍກ່ອນ ລະວັງຄົນຜິວດຳເຂັ້ມຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ 45-50ປີ ຈະໄດ້ລາບກຽດຕິຍົດເງິນທອງ ມາມື ອາຍຸ50 -55 ທຳໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ ຄວາມຂີ້ຮ້າຍກາຍເປັນດີ ອາຍຸ 55-60ປີ ເທບຮັກສາ ຄວນບູຊາທຳສິລກິນທານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 60-65 ປີ ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບການງານ ໃຫ້ຫຼາຍ ອາຍຸ 65-70ປີ ຈະມີບາງຢ່າງໃຫ້ເສຍໃຈແຕ່ບໍ່ເປັນໂທດໂພດໄພຍ້ອນ70-75ປີ ມີເງິນທອງໃຊ້ແຕ່ໃຫ້ລະວັງແຫ້ງຄາບມາກາຄາບໜີ 75-80 ປີ ມີຄວາມສຸກ ເປັນຊ່ວງທີ່ຜົນຄຸນຄວາມດີ ສະໜອງເຮົາ ແທ້ແລ
#ບຸກນ້ຳລຸຍໄຟ ສຳເລັດໄດ້ແມ່ນງານຍາກ ລຳບາກຕົ້ນດົນໄປສຸກສະບາຍ ໂດຍແທ້ແນ່ນອນ ຖ້າເປັນຊາຍບໍ່ແນ່ ທ່ານອາດຈະມີເມຍຫຼວງເປັນຮ້ອຍ ເມຍນ້ອຍເປັນພັນ ຄືນລະພັນສອງພັນຕາມເຖົ້າກ່າວຂານ ຫາກເປັນຍິງອາດຈະມີຜົວນ້ອຍຫ້ອຍແອວຂ້າງສີ່ ຜົວທີ່ເປັນຄູ່ແທ້ອາດມີໄວ້ຂ້າງລະພັນທ່ານເອີ່ຍ.

#ຄົນເກີດວັນພະຫັດ
ຊາຍຍິງໃດເກີດໃນວັນພະຫັດນີ້ນີ້ເປັນຄົນອາລົມປ່ຽນໄວ ໃຈກ້າ ກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ເສຍສະຫຼະ ເຫັນໃຈຄົນອື່ນ ແຕ່ເຮັດນຳຄົນ ເໜືອນຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ເຂົາບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄ່າ ແຕ່ກໍ່ຍັງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ຄວາມດີ ເປັນຄົນມັກຄວາມສະຫງົບດ້ານການງານແມ່ນມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ເປັນຄົນມີສະເໜ່ ເລື່ອງຄວາມຮັກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍສົມຫວັງ ແຕ່ເປັນຄົນມີສະເໜ່ ຮັກໃຜຮັກແທ້ ຊັງໃຜກໍ່ຊັງຈິງ ໃຈດຳຈົນ ບໍ່ເຫັນຟືນເຫັນໄຟ ຈຳໃສ່ໃຈຕະຫຼອດ
# ຕາມການທຳນາຍໄວ້ວ່າ ອາຍຸ 10-15ປີເປັນລູກທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄ່ອຍເສຍເງິນທອງຍ້ອນ ອາຍຸ 15-20 ປີ ມັກຄວາມອິດສະຫຼະ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເຫດຮ້າຍແດ່ ອາຍຸ 20-25ປີ ຄວນລະວັງຄົນຜິວດຳເຂັ້ມ ຈະພາໃຫ້ເສຍຊັບສິນ ຍ້ອນໝູ່ຄູ່ ອາຍຸ25-30 ປີ ຈະມີໂຊກລາບ ຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ລະວັງວາຈາ ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາໃນສິລທັມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນອາຍຸ 30-35ປີທິດບູລະພາ ເປັນມຸງຄຸນໃຫ້ໂຊກ ການຄ້າຂາຍດີອາຍຸ 35-40 ປີ ຈະເກີດເຫດຮ້າຍ ແຕ່ບໍ່ເຖິງກັບໝັກ ຄວນແກ້ ຕັດຖິ້ມເສຍ ອາຍຸ 40-45 ປີ ລະວັງເພື່ອນຝຸງ ບາງຄົນຈະໃຫ້ໂຊກ ບາງຄົນກໍ່ໃຫ້ໂທດ ອາຍຸ45-50 ການງານຈະລາບລື່ນເງິນທອງໄຫຼມາ ແຕ່ລະວັງສຸຂະພາບດ້ວຍອາຍຸ 50-55 ປີ ລະວັງຍັກກຸມພັນກິນເງິນທອງ ເໝືອຖິ້ມເງິນທອງລົງນ້ຳ ແຫ້ງຄາບມາກາມັກຈະຄາບໜີອາຍຸ 55-60ປີ ອາລົມຈະຮ້ອນເໝືອນໄຟເຜົາຈົ່ງໃຊ້ທັມບັນເທົາມອດໃຫ້ໄດ້ອາຍຸ 60-65 ປີ ໃນຊ່ວງເວລາ ຈະມີຄວາມສຸກ ຫຼາຍ ຍ້ອນພາຍເງິນຄຳຈະມາຫາ ຄຸນຄວາມດີທີ່ທຳມານຳສົ່ງຜົນໃຫ້ ໃຫ້ລະວັງຄວາມຄິດຂອງຕົນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸກເສຍໄປ ອາຍຸ 65-70 ປີ ທຳໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ ທຳພາຍກໍ່ໄດ້ກອບ ແຕ່ຄວນລະວັງ ຄົນຮອບຂ້າງຜິວຂາວເຫຼືອງອາຍຸ 70-75 ປີ ເລື່ອງສຸຂະພາບໃຫ້ລະວັງ ທິດເໝືອໃຫ້ໂຊກ ທິດໃຕ້ ລະວັງດີແລ 75-80ປີ ມີເງິນທອງໃຊ້ ຍ້ອນລູກຫຼານ ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່ຄວນລະວັງ ວາຈາ ຄຳເວົ້າໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າເປັນຄົນໃຈຮ້ອນ ຈະພາໃຫ້ເສຍລາບສັກກາລະທັງຫຼາຍ ການເງິນເສດຖະກິດ ແມ່ນດີຫຼາຍ ເຄາະຄ່ອຍເບົາບາງລົງ ຄວນລະວັງໃນວາຈາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ
#ຊາຕະທ່ານນີ້ດີແທ້ເຫຼືອຫຼາຍ ເປັນຊາຍສິໄດ້ເມຍເປັນຍິງສິໄດ້ຜົວ ຊິໄດ້ຊູ້ຕ່າງແດນຊິໄດ້ແຟນຕ່າງບ້ານ
ໄດ້ລູກໄດ້ຫຼານທັງຍິງທັງຊາຍ​ ແລະ.​ກະເທີຍພ້ອມ

 

#ຍິງຊາຍໃດເກີດສຸກ
ການທຳນາຍໄວ້ວ່າ ອາຍຸ 10-15ປີ ເປັນລູກທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ບໍ່ຄ່ອຍເຈັບເປັນພໍປານໃດ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ 15-20ປີ ມັກຈະຍາກເປັນອິດສະຫຼະ ແຕ່ຄວນລະວັງໄພຮ້າຍ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທິດຕາເວັນຕົກບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ 20-25ປີ ທຳຄຸນກັບໝູ່ເພື່ອນ ເໝືອນຖິ້ມຂອງລົງນ້ຳ ຄົນຜິວດຳເຂັ້ມ ບໍ່ຄວນຄົບພົບຫາ 25-30ເລື່ອງການງານ ການຄ້າ ຈະດີຫຼາຍ ຈະມີຊັບສິນ ເງິນທອງ ແຕ່ຄວນລະວັງຍັກກຸມພັນຈະກິນເງິນ 30-35 ຄວນລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະທິດອີສານ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໄຕ້ ຈະໃຫ້ໄພ 35-40 ໃຫ້ບູຊາພຣະໃນວັນສິລ ແລະ ຄວນຍາດເວລາ ທຳບຸນແດ່ຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ 40-45 ປີ ມັກມີຄວາມເດືອດຮ້ອນກະວົນກະວາຍ ເພາະ ຢາກໄດ້ເກີນທີ່ຄວາມສາມາດ ຫາມາໄດ້45-50 ປີ ໃຫ້ລະວັງ ຄົນການເດີນທາງ ໂດນສະເພາະ ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ 50-55ປີ ໃຫ້ຮັກສາສຸຂະພາບ ລະວັງພະຍາດບຽດບຽນ ພາໃຫ້ເສຍເງິນ ຄວນຫາແນວແກ້ຮັບໂຊກ ຈະດີຫຼາຍ 55-60ຊັບສິນເງິນທອງຈະມາມື ມີຄວາມສຸກຮັ່ງມີ ແຕ່ຢ່າຂາດ ທຳບຸນໄປພ້ອມ ເສີມຊາຕາໄປນຳ 60-65 ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສມີ ແຕ່ຄວນລະວັງໃນການປາກເວົ້າ ຈະເປັນຄົນເວົ້າແຮງແຕ່ໃຈອ່ອນ 65-70 ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຈະມີຄວາມທຸກເລັກນ້ອຍແຊກເຂົ້າມາ ຄວນລະວັງ 70-75 ໃຈຮ້ອນ ຄຽດງ່າຍ ໃຫ້ຄວນລະວັງ ເລື່ອງການເງິນການງານ ແມ່ນຍັງດີລາບລື່ນ 75-80 ປີຄວາມຂີ້ຮ້າຍກາຍເປັນດີ ຄວາມອັບປີກາຍເປັນໂຊກ ລູກຫຼານທີ່ເພິ່ງພາບໍ່ຂາດ ຂ້າທາດບໍລິວານ ແຕ່ຄວນລະວັງສຸຂະພາບ ຢ່າຂາດເຂົ້າວັດຟັງທຳທຸກວັນສິລ ດີແທ້ແລ

#ຖ້າທ່ານເປັນຄົນດີ ຈະມີສະຫງ່າລາສີຮຸ່ງເຮືອງເໝືອນຈັນເທິງຟ້າ ແຕ່ວ່າໃຫ້ລະວັງຄາລົມຄົມປາກ
ຖ້າມັກຕົວະສິຖືກເບັດເກາະຄາງ ມັກພາງສິຖືກເບັດເກາະລີ້ນ ສິຖືກປີ້ນເອົາໄສ້ອ່ອນມາຍຳ

#ຄົນເກີດໃນວັນເສົານີ້
ຕາມການທຳນາຍແລ້ວຊາຍຍິງໃດເກີດໃນວັນເສົານີ້ ເປັນຄົນຈິດໃຈອ່ອນ ໄຫວ ປາກແຂງ ແຕ່ໃຈອ່ອນ ເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານແມ່ນລາບລື່ນ ມັກຜິດຫວັງໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຫວັງ ເປັນຄົນມີສະເໜ່ ດູດີ ເນື່ອຄູ່ເປັນຄົນ ຜິວດຳແດງ ຈະດີຫຼາຍ ມັກຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ປາກຮ້າຍ ເວົ້າແຂງກະດ້າງແຕ່ໃຈດີ ເຮັດບຸນເອົາໄວ້ໂລກໄພບໍ່ບຽດບຽນ

#ຕາມການທຳນາຍໄວ້ວ່າ 10-15ປີ ມັກຈະມີຄວາມລຳບາກ ເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນເດັກລ້ຽງຍາກ ຈົ່ງລະວັງ ມັກຈະເຈັບໄຂ້ຕະຫຼອດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນຄຳ 15-20 ປີ ກິດຈະການທຸກຢ່າງຈະໄດ້ຜົນເກີນຄາດ ທັງລາບຊັບສົມບັດຈະຫຼັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຫາ 20-25ປີ ໃຫ້ລະວັງຟືນໄຟໂຈນຜູ້ຮ້າຍ ແລະການ ຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວ ມັກຈະເກີດຄະດີຄວາມໃນລະຫວ່າງຍາດ ຄົນຜິວຂາວເຫຼືອງຄົບບໍ່ໄດ້ ທິດຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ແລະສຽງເໝືອບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ 25-30 ປີ ມິດສະຫາຍຈະນຳລາບສັກກາລະ ມາໃຫ້ຮັ່ງມີເງິນທອງ ຊາຍຜິວດຳຍິງຜິວຂາວຢ່າໄວ້ໃຈຄວນບູຊາພະສຸກພະເສົາ ທຸກໄພຈະຫາຍຈະຢູ່ດີທີສຸກ 30-35 ມີຄອບຄົວມີຖານະດີຄົນຜິວເຫຼືອງສູງຈະໃຫ້ເຈົ້າ 35-40 ລະວັງໂລກໄພໄຂເຈັບຈະບຽດບຽນ ທິດອີສານ ທິດຕາເວັນຕົກເປັນມຸງຄຸນ 40-45 ຕົ້ນດີປາຍຄົດ ຍິງຜິວຂາວບໍ່ໜ້າໄວ້ໃຈ ທິດໄຕ້ ດີຫຼາຍ 45-50ປີ ຄວນລະວັງຊັບສິນເງິນທອງຂອງຕົນ ມັນຈະເຊື່ອຄົນງ່າຍ50-55ທິດຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ ໃຫ້ໂທດ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອເປັນມຸງຄຸນ 55-60ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງເລືອດຕົກຍາງອອກ ເລື່ອງນ້ອຍມັກຈະເກີດໄພ 60-65 ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ຫາຄວາມສຸກໃສ່ໂຕຈະດີຫຼາຍ 65-70ປີ ຈະມີຄວາສຸກຍາດພີ່ນ້ອງພໍໄດ້ໃຫ້ເພິ່ງພາອາໄສ 70-75 ຊັບສິນມາມື ລູກຫຼານແລະ ຈະມີຄົນມາອຸປະຖຳ 75-80 ໃຫ້ລະວັງວາຈາ ໃນການເຈລະຈາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

#ຊະຕາທ່ານນີ້ດີແທ້ພໍປະມານ ລົ້ມລຸກຄຸກຄານໃຫ້ສູ້
ຢ່າຖອຍຫຼັງຫຼີກໜີ ຢ່າໄດ້ມີຄຳຄ້ານ ການງານໃຫ້ສ້າງກໍ່
ຢ່າໄດ້ລໍນັ່ງຖ້າໃຫ້ດິນຟ້າຊ່ວຍປະທານ​ທ່ານເອີຍ

#ຄົນເກີດວັນອາທິດ
ຍິງຊາຍໃດເກີດໃນວັນອາທິດ ນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນບໍ່ຖືຕົວ ເຂົ້າກັບຄົນງ່າຍ ອັດຖະຍາໄສດີ ທ່າທີສະຫງ່າ ຊັງໃຜຊັງແທ້ ກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານແມ່ນຮອບຄອບ ແຕ່ຢາກມີການອໍ້ແອ້ ຢອກ ອາລົມຂັນ ເລັກນ້ອຍ ເປັນຄົນມັກມ່ວນ ໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ຜິດພາດ ຜິດຫວັງຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນທອງ

#ຕາມການທຳນາຍໄວ້ວ່າ ອາຍຸ 10-15 ປີເປັນຄົນມີສຳມາຄາລະວະດີ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນດີ ລ້ຽງງ່າຍ ໂຊກລາບມາມື ອາຍຸ 15-20 ປີ ທິດເໝືອບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ ທິດໃຕ້ໃຫ້ໂຊກ ລາບລື່ນ ແທ້ແລ 20-25 ຄວນລະວັງຄົນຜິວຂາວເຫຼືອງ ຈະໃຫ້ໂທດ ອາຍຸ 25-30 ປີ ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຄວາມສັບສົນ ເງິນໄຫຼນອງທອງໄຫຼມາ ແຕ່ລະວັງຍັກກຸມພັນມັນກິນເງິນ ຄວນຕັດຖິ້ມເສຍ ອາຍຸ 30-35ປີ ເປັນຊ່ວງທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ທານໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍທານພາຍໄດ້ກອບ ບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍໃນການທຳບຸນ ຫຼາຍເກີນໄປ ອາຍຸ 35-40 ປີ ລະວັງການເດີນທາງຂຶ້ນລົດລົງເຮືອ ກໍ່ດີ ໃຫ້ລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເກີດອາຄາດ ຄວນຕັດຖິ້ມເສຍ ອາຍຸ 40-45 ປີ ໂຊກລາບກຳລັງເກີດ ໃຫ້ທຳບຸນຮັບເອົາສາ ການຄ້າ ກໍ່ກຳລັງລາບລື່ນ45-50ປີ ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບໃນຊ່ວງນີ້ ອາຍຸ 50-55ປີ ວາຈາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ຈະມີຜູ້ຊ່ວຍອຸປະຖຳ 55-60ປີ ທິດບົວລະພາ ເປັນມຸງຄຸນ ຈົ່ງຈະເລິນເມຕຕາພາວະນາຮັບໂຊກໄຊດ້ວຍ 60-65ປີ ຄວາມຂີ້ໄຮ້ເກີດເປັນດີ ຄວາມອັບປີຈະເກີດເປັນໂຊກ 65-70ປີ ຈະມີກິນມີໃຊ້ຢ່າງສະນຸກສຸກສະບາຍ ເງິນໄຫຼນອງທອງໄຫຼເຂົ້າ ມີໂຊກ ແທ້ແລ 70-75 ປີຄວນ ທຳບຸນກໍ່ຄຸນ ກຳຈັດໄພ ລາຊາໄພ ໂຈລະໄພ ຖິ້ມເສຍ 75-80 ປີ ລະວັງສຸຂະພາບ ການໄປມາ ໄພຮ້າຍປອງຫາ ຄວນຕັດຖິ້ມ ເພື່ອຈະຢູ່ສຸກສະບາຍຫາຍໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ

#ຊາຕາທ່ານນີ້ດີແທ້ສົມໃຈນຶກ​ຝຶກຫັດ-ດັດສ້າງນິດໄສ​ສິ່ງໃດເປັນປະໂຫຍດຮີບເຮັດ​ອັນວ່າແນວຂີ້ຮ້າຍຕົວເຈົ້າຢ່າກະທຳ ຄວາມສຳເລັດເງິນທອງໃຫ້ຫາ​ຢ່າຂໍວອນຟ້າໃຫ້ປະທານ

Cr: ສະຫວີວັນ ສຸລິນທອນ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ