ຄວາມຮູ້ລ້ວນໆ..!!!ເຕັກນິກແລະວິທີການປູກ “ຜັກເຊີນາລີ”ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໄດ້ຂາຍດີມີກຳໄລເປັນທີ່ນິຍົມໃນທ້ອງຕະຫຼາດ

ຄວາມຮູ້ລ້ວນໆ..!! ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປູກ”ຜັກເຊີນາລີ” ເພາະປັດຈຸບັນຜັກຊະນິດນີ້ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນລາຄາຂຶ້ນທຸກມື້ສະນັ້ນເຮົາຈະມາແນະນຳເຕັກນິກແບບງ່າຍໆໃນການປູກໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍ ບວກໃສ່ກັບວິທີການຮັກສາທີ່ງ່າຍ ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ເຊີນາລີເປັນພືດທີມີວິຕາມິນ A ສູງ, ມີຮາກຕົ້ນ,ລະບົບຮາກຝອຍມີຄວາມຍາວປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ, ມີລຳຕົ້ນສູງເຖິງ 15 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍພືດຊະນິດນີ້ນິຍົມປູກໃນເຂດອາຊີ ແລະ ວິທີປູກເຊີນາລີສາມາດປູກໄດ້ 2 ວິທີຄື: ການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ ແລະ ການຫວ່ານແກ່ນ.

#ວິທີປູກແບບຍ້ານຕົ້ນ: ການປູກໃນວິທີນີ້ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລອດຕາຍຂອງພືດ ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການກຽມໜານປູກແມ່ນມີຄວາມລະອຽດທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເມັດພັນມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກກຽມໜານປູກໃຫ້ລະອຽດດີແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເມັດເຊີນາລີ 1 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບຊາຍ 1 ຄຸ ມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວຫວ່ານລົງໜານທີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍວິທີຫວ່ານບໍ່ຄວນຫວ່ານຫ່າງກັນຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພືດອອກມາບໍ່ງາມ ,ຫຼັງຈາກຫວ່ານແລ້ວນຳເອົາເຟືອງແຫ້ງມາປົກດ້ານເທິງເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດແລ້ວກໍ່ຫົດນ້ຳວັນລະ 3 ຄັ້ງ (ເຊົ້າ ສວຍ ແລງ) ເພື່ອໃຫ້ດິນຊຸ່ມແຕ່ຢ່າໃຫ້ນ້ຳຂັງ, ເມື່ອຜ່ານໄປປະມານ 7-10ວັນ ເມັດເຊີນາລີຈະງອກເປັນຝອຍໆໂດຍໄລຍະນີ້ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສະຕາເຕີ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ຕົ້ນແຂງແຮງ ,ເມື່ອຕົ້ນເຊີນາລີມີຄວາມສູງປະມານ 3-4 ຊັງຕີແມັດ ກໍສາມາດຍ້ານຕົ້ນກ້າເພື່ອໄປປູກອີກໜານໜຶ່ງໄດ້ເລີຍ.

#ວິທີປູກແບບຫວ່ານແກ່ນ: ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ໂດຍເໝາະແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກໃນຈຳນວນຫຼາຍ, ເຫັນຜົນໄວ ແລະ ສຳລັບການປູກແບບຫວ່ານແກ່ນນີ້ກໍ່ຄ້າຍກັບການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນ ,ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນການຫວ່ານແກ່ນແມ່ນຄວນຫຼຸດຈຳນວນແກ່ນຜັກລົງໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າການປູກແບບຍ້າຍຕົ້ນເພື່ອງ່າຍໃນຖອນແຍກ ໂດຍຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 3-4 ຊັງຕີແມັດ ;ໃນການປູກເຊີນາລີແບບນີ້ຫາກຢາກໃຫ້ລຳຕົ້ນມີສີຂາວຄວນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດຈົນຕົ້ນເຊີນາລີໄດ້ 1 ເດືອນ ຈຶ່ງນຳຜ້າກັນແດດອອກກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ້ານໃບຂາວກອບ,ຫາກບໍ່ມີຜ້າກັນແສງແດດກ້ານຈະເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ.

+ການຮັກສາ: ຫຼັງຈາກການຍ້າຍຕົ້ນກ້າລົງໜານແລ້ວຄວນເຮັດເຮືອນຮົ່ມບັງແສງແດດເພາະເຊີນາລີບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ,ຫາກປູກໃນລະດູຮ້ອນຄວນບັງແສງແດດໄວ້ຕະຫຼອດວັນຈະເຮັດໃຫ້ຜັກງາມ.

+ການຫົດນ້ຳ: ໄລຍະທຳອິດຄວນຫົດນໍ້າທັງເຊົ້າ ,ສວຍ ,ແລງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຫົດນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າຂັງຈົນເຮັດໃຫ້ຮາກຜັກເປື່ອຍ ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ຫົດຕ້ອງເປັນນໍ້າເຢັນ ເພາະຜັກມັກຄວາມເຢັນ.

+ການໃສ່ປຸ໋ຍ: ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສຸດ15-15-15 ຫຼື 13-13-21 ໂດຍຈະໃສ່ໃນອັດຕາ 30-50 ກິໂລກຼາມ/ໄລ່ ແລະ ໃສ່ປຸ໋ຍໄນໂຕເຈນ ເສີມໃນອັດຕາ 10-20ກຣາມ/ໄລ່ ໂດຍຈະໃສ່ເມື່ອຜັກມີອາຍຸ 10-15 ວັນ.

+ການເກັບກ່ຽວ: ຫາກປູກໂດຍການຍ້າຍເບ້ຍໃຫ້ເລີ່ມນັບຈາກການຍ້າຍເບ້ຍ 50 ວັນ ຈຶ່ງຈະເລີ່ມເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍໃນການເກັບນັ້ນຈະເກັບແບບມື້ຂ້າມມື້ດ້ວຍການຖອນເກັບທັງຮາກ.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ