ສຸດຍອດ..!!ສະໝຸນໄພ ຊູກຳລັງສຳລັບທ່ານຊາຍ “ຮາກຜັກຫົມດອງເຫຼົ້າຂາວ”

#ຂໍແນະນຳເລີຍສຳລັບທ່ານຊາຍ ທີ່ນົກເຂົາບໍ່ຂັນສູ່ເມຍບໍ່ໄດ້ຈອກດຽວເອົາຢູ່  ຜັກຫົມປະເພດມີໜາມ ແລະ ບໍ່ມີໜາມ ກິນເປັນອາຫານກໍ່ດີ ແລະ ກິນເປັນຢາກໍ່ໄດ້ ຜັກຫົມມີສັບພະຄຸນລົ້ນເຫຼືອ ຊ່ວຍບຳລຸງກຳລັງທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຮາກຂອງມັນ ຊ່ວຍເສີມສະມັດຕະພາບທາງເພດ.

 

 

#ວິທີເຮັດ

ຂຸດຮາກຜັກຫົມ ນຳມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີ(ເວລາຕາກຫ້າມໃຫ້ຖືກນ້ຳຝົນເພາະອາດຈະເກີດໂໝກແລະ ເຊື້ອລາໄດ້) ຫຼັງຈາກຮາກຜັກຫົມແຫ້ງດີແລ້ວ ນຳມາດອງເຫຼົ້າຂາວ ຫຼື ຕົ້ມດື່ມແທນນ້ຳກໍ່ໄດ້, ເຫຼົ້າຂາວປ໋ອກ 1 ໃສ່ຮາກຜັກຫົມ4-5ຕົ້ນ ຖ້າແມ່ນຕົ້ນໃຫຍ່ 3ຕົ້ນກໍ່ໄດ້ ດອງໄວ້ 10ມື້ຂື້ນໄປຈຶ່ງກິນ.

 

 

 

 

#ວິທີກິນ ກິນມື້ລະຈອກນ້ອຍກ່ອນອາຫານແລງ.

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ