ສສຊ ຊຽງຂວາງ ສະເໜີລັດຖະບານ ປັບປຸງການລົງທຶນ ແລະ ການສຶກສາ ຫັນສູ່ຍຸກດີຈີຕອນ

ຂປລ. ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ບາງຕອນວ່າ: ສິ່ງທ້າທາຍໃນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແງ່ໜຶ່ງກໍເປັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຜະລິດໄປສູ່ລະບົບປົກກະຕິແບບໃໝ່ ດ້ວຍການເປັນເຈົ້າການໃນການເພິ່ງຕົນເອງ, ໃນອີກແງ່ມູມໜຶ່ງ ແມ່ນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເຂັ້ມງວດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຂອງການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງທັນການ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພຽງແຕ່ 24 ກໍລະນີ ແລະ ປິ່ນປົວດີແລ້ວ 22 ກໍລະນີ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຍົກຍ້ອງລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີທັນການ. ອັນນີ້, ກໍໄດ້ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊັກຈູງໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສ.ເກົາຫລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆສົນໃຈເຂົ້າມາລົງທຶນໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ມັນໄດ້ເປັນໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແຜນການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ເທື່ອທີ 9 ຂອງລັດຖະບານເຮົາອາດສາມາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງຈຸດຕື່ມວ່າ: ວຽກງານຈຸດສຸມເປັນວຽກງານພື້ນຖານ ແລະ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕື່ມກ່ຽວກັບແຜນໄລຍະ 5 ປີ ເທື່ອທີ 9 ເຊິ່ງກໍໄດ້ມີການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງການຈັດຕັ້ງ, ໃນຍຸກປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ນີ້ ກຳລັງມາແຮງທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມດີຈີຕອນ ໂດຍການຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະບວນການປະຕິວັດອຸດ ສາຫະກຳ 4.0 ຢ່າງແຂງແຮງຮອບດ້ານ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ຢ່າງແຂງແຮງ ຕາມທິດດີຈີຕອນ. ຫັນເປັນທັນສະໄໝຮີບດ່ວນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການບໍລິການທັນສະໄໝຂອງສັງຄົມ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ການຂາຍອອນລາຍແມ່ນມີທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນີ້, ລັດຖະບານເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນໃນການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງດີຈີຕອນ, ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ ເພາະເຫັນວ່າປະຊາຊົນພວກເຮົາ ແມ່ນຫັນໄປຕາມຍຸກສະໄໝກວ່າລັດຖະບານ ເຮົາແລ້ວ.


ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ຍັງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຫັນບັນດາຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດເປັນຮູບການອື່ນດ້ວຍການຂາຍຮຸ້ນ ຫລື ການຫັນການລົງທຶນໄປສູ່ຍຸກຈີດີພີ ຕາມທ່ານ ນາຍົກ ສະເໜີ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ຫລື ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປະກອບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະວ່າໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ ສ້າງໂຮງງານປະກອບລົດຈັກໄຟຟ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ມີລາຍຮັບໂດຍທາງອ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້ານີ້.
ເຫດຜົນທີ່ສະເໜີວ່າ ໃຫ້ຫັນເປັນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນຢູ່ໃນສະພາບໂຄວິດ-19 ຮັບປະກັນໄລຍະຫ່າງ ຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການບໍ່ສິ້ນເປືອງງົບປະມານ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກການສັນຈອນນຳອີກ.


ສຳລັບສະຕິໃນການເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະເໜີບາງມາດຕະການດັ່ງນີ້: ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ປັດຈຸບັນຫັນໄປສູ່ການສຶກສາແບບດີຈີຕອນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ, ເລັ່ງລັດລົງທຶນກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດີຈີຕອນໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຄ່ອຍກ້າວສູ່ໄປສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລຈິນຕະນາ ຫລື ໄຊເບີ ຢູນີເວີຊີຕີ, ຫັນຄົນລາວເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນດີຈີຕອນໃນອະນາຄົດ.
ຂ່າວ: ມະນີທອນ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ