ພໍ່ແມ່..!!! ເຖິງຈະທຸກຍາກລຳບາກພຽງໃດກໍຕາມ ເພີ່ນກໍຍັງດີ້ນຮົນສູ້ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນ ຈົນຮອດມື້ທີ່ລູກປະສົບຜົນສຳເລັດ

ກ່ອນລູກແຕ່ລະຄົນຈະຮຽນຈົບ ມີວິຊາອາຊີບອພໍ່ແມ່ ຕ້ອງດິ້ນຮົນຫາເງິນສົ່ງເສຍໃຫ້ລູກຮຽນ ວຽກໜັກກໍຕ້ອງເອົາ-ວຽກເບົາກໍຕ້ອງສູ້ ຫຼັງສູ້ເບື້ອງຟ້າ-ໜ້າສູ້ເບື້ອງດິນ ດິ້ນຮົນສູ້ເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກມີຢູ່ມີກິນ ໄດ້ຮຽນສູງໆ – ໄດ້ມີຄືດັ່ງລູກເຂົາແຕ່ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ ທຸກຄົນຢາກເຫັນຄື “ຍິ້ມໃນວັນທີ່ລູກປະສົບຜົນສຳເລັດ

ວັນນີ້ທີ່ເຮົາດີໃຈ ແລ້ວເວົ້າກັບຄົນອື່ນໆວ່າ ກວ່າຈະຮຽນຈົບ ຫຼືປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮົາເມື່ອຍຫຼາຍພຽງໃດ
ລອງຫັນກັບໄປເບິ່ງ … ສອງຄົນເຖົ້າໆຢູ່ທີ່ບ້ານ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຈົ່ມໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງວ່າ “ເຂົາເມື່ອຍສໍ່າໃດເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ມີວັນນີ້”

ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ ທີ່ສູ້ເພື່ອລູກຢ່າງເຮົາສະເໝີມາ ຢ່າອາຍທີ່ມີພໍ່ແມ່ທຸກຈົນ ແລະແກ່ເຖົ້າ ເພາະເພີ່ນມີແຕ່ພູມໃຈ ທີ່ມີລູກຄືເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ແມ່ນລູກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ເຄີຍອາຍ ທີ່ມີເຮົາເປັນລູກຂອງທ່ານ ທ່ານເອງກໍພູມໃຈ ແລະ ກ້າຈະຍ້ອງຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນວ່າ

 

ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາເຖິງມື້ທີ່ແມ່ລໍຄອຍ ມື້ທີ່ລູກຮັບໃບປະກາດເປັນມື້ທີ່ແມ່ພູມໃຈ ແລະ ດີໃຈໂດຍບໍ່ອາດຫາສິ່ງໄດປຽບເໝືອນໄດ້.

ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ຄວາມຮັກຂອງພວກທ່ານ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ