ມື້ທີ 9 ທຸກພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທີ່ຈົນສຸດກຳລັງ ຕອນນີ້ຢຸດການຄົ້ນຫາພໍ່ຕູ້ພວງແລ້ວ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມຂ່າວສານ ເລື່ອງພໍ່ຕູ້ພວງທີສູນຫາຍຫຼົງປ່າ ໃນແລງທອງທຽວ ກຳລັງອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ພ້ອມດ້ວຍກຳລັງທຸກພາກສວນທີປະສວ່ນໃນການຄົນຫານຳກັນ9ມື້ທາງທີມງານທຸກພາກສວນແມ່ນເຮັດໜ້າທີກັນຊອກຫາຈົນສຸດກຳລັງແມ່ນບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຮອງຮອຍຫຼືພົບພໍ່ຕູ້ພວງ ດ້ວຍວິທະຍາສາດທາງເຕັກນິກແລະວິຊາສະເພາະທາງກຳລັງຄົ້ນຫາແມ່ນສຸມໃສ່ເຕັມທີກໍາລັງກໍບໍ່ພົບ.

ເຫັນ ດັ່ງນັ້ນທາງອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ຈື່ງໃດ້ຂໍແຈ້ງຍັງຜູ້ທີຕິດຕາມຊາບວ່າທາງທີມງານແມ່ນໃດ້ຖອນກຳລັງເປັນທີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກເຮົາທີມງານກໍຫວັງວ່າຫາກໄຜພົບເຫັນພໍ່ຕູ້ພວງກໍຂໍແຈ້ງເຖີງຍາດຕິພີນ້ອງເພີນດ້ວຍ.

 

ກຳລັງອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ກໍຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທາງຄອບຄົວພໍ່ຕູ້ພວງແລະຍາດພີນ້ອງຈົ່ງມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງ
ຂໍຂອບໃຈທີຕິດຕາມ

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ