ສາລະພັດສູດ..!!ວິທີໄລ່ແມງວັນ ງ່າຍໆໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຮືອນ

#ວິທີໄລ່ແມງວັນ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຖືກລົບກວນຈາກແມງຫົວຂຽວ ແລະ ຢາກກຳຈັດແມງວັນໃຫ້ອອກໄປໄກໆຈາກເຮືອນຂອງທ່ານມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີໄລ່ແມງວັນມາບອກ. ເຄີຍເປັນບໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດຄວາມສະອາດບ້ານຈົນສະອາດເທົ່າໃດແຕ່ກໍ່ຍັງມີແມງວັນຕົວນ້ອຍໆບິນ ວົນວຽນເຂົ້າມາສົ່ງສຽງໃຫ້ລຳຄານໃຈທຸກເທື່ອ ແຖມຍັງໄລ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຍອມອອກໄປຈາກບ້ານງ່າຍໆ ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງຂໍລວບລວມ ວິທີໄລ່ແມງວັນມາຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງໜັກໃຈກັບຝູງແມງວັນໃນບ້ານຢູ່ ລອງໄປເບິ່ງວິທີ:

  • ວີທີໄລ່ແມງວັນ:

#ວິທີ 1) ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍປະສົມກັບນ້ຳ:

ເປັນວິທີບ້ານໆ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຫາຊື້ອຸປະກອນຈາກໃສພຽງແຕ່ນຳນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍມາປະສົມກັບນ້ຳໃນປະລິມານເທົ່າໆກັບອັດຕາສ່ວນ 1:1 ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳສ່ວນປະສົມທີ່ໄດ້ໄປໃສ່ໃນກະບອກນ້ຳ ແລ້ວນຳໄປສີດໃສ່ແມງວັນຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫາຍ ໃຈບໍ່ອອກ ຫາກບໍ່ຢາກໃຫ້ເຖິງຕາຍກໍ່ສີດພຽງເປັນລະອອງນ້ຳເບົາໆໂດຍເວັນໄລ່ຍະຫ່າງໃຫ້ຫຼາຍແນ່ ແມງວັນກໍ່ຄົງຈະຫຼາບຈົນໜີບໍ່ທັນ.

#ວິທີ 2) ພິກໄທປົ່ນປະສົມກັບນ້ຳຕານປີບ:

ອີກໜຶ່ງອຸປະກອນໄລ່ແມງວັນທີ່ມີຢູ່ໃນຄົວຄື ພິກໄທປົ່ນ ແລະ ນ້ຳຕານປີບ ໂດຍໃຫ້ນຳມາປະສົມກັນໃຫ້ເປັນເນື້ອໜຽວໆແລ້ວນຳໄປຕິດລົງແຜ່ນເຈ້ຍໜັງສືພີມເກົ່າເພື່ອວາງລໍ້ແມງວັນ ຈາກນັ້ນເມື່ອແມງວັນບິນມາຕອມພິດເຜັດຮ້ອນຂອງພິກໄທກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນສິ້ນໃຈທັນທີ.

#ວິທີ 3) ນ້ຳຕານເຊື່ອມປະສົມພິກໄທ:

ເປັນວິທີທີ່ຍາກຂື້ນມາອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄືການຫານ້ຳຕານເຊື່ອມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີຄວາມໜຽວນຳມາປະສົມກັບພິກໄທ ຈາກນັ້ນໃສ່ພາຊະນະແລ້ວນຳໄປຕັ້ງໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ມີແມງວັນມາ ເມື່ອແມງວັນບິນເຂົ້າມາຕອມກໍ່ຈະຕິດກັບດັກນ້ຳຕານເຊື່ອມທີ່ໜຽວຂຸ້ນ ແລະ ບີນໜີໄປໃສບໍ່ໄດ້ອີກ.

# ວິທີ 4) ຍາງພາລາສົດປະສົມກັບນ້ຳມັນພືດ:

ເຮັດກາວດັກແມງວັນແບບງ່າຍໆດ້ວຍການໃຊ້ຍາງພາລາສົດປະສົມກັບນ້ຳມັນພືດໃຫ້ມີຄວາມມື້ນ ແລະ ໜຽວຈາກນັ້ນໃສ່ພາຊະນະ ຫຼື ຕິດລົງແຜ່ນເຈ້ຍອາດຈະວາງເຫຍື່ອລໍ້ໜ້ອຍໜຶ່ງເຊັ່ນ: ອາຫານບູດ ເມື່ອແມງວັນມາຕອມກໍ່ຈະຕິດກັບດັກ.

#ວີທີ 5) ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູປະສົມນ້ຳ:

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກນ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານດ້ວຍການນຳມາປະສົມເຂົ້າກັບນ້ຳ ໂດຍເນັ້ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຫຼາຍກວ່າ ຈາກນັ້ນນຳໃສ່ກະບອກສີດ ຫຼື ຊຸບຜ້າແລ້ວນຳໄປສີດ ຫຼື ທາບໍລິເວນມຸ້ງລວດ ແລະ ຈຸດທີ່ມີແມງວັນຊຸມ ກິ່ນສົ້ມໆຂອງນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ບິນໜີໄປທາງອື່ນ.

#ວິທີ 6) ກະທຽມຕົ້ມນ້ຳຟົດ:

ປອກກະທຽມແລ້ວນຳໄປໃສ່ໝໍ້ທີ່ນ້ຳກຳລັງຟົດ ຈາກນັ້ນນຳກິ່ງໄມ້ນ້ອຍໆມາແຊ່ລົງໄມ້ໃນນ້ຳກະທຽມທີ່ຕົ້ມຟົດແລ້ວແຊ່ຖິ້ມໄວ້ຈົນແນ່ໃຈວ່າກິ່ນຈະຕິດກິ່ງໄມ້ໄດ້ດົນແລ້ວກໍ່ນຳຂື້ນໄປປັກໄລ່ແມງວັນໃນຈຸດທີ່ມັນມາຫຼາຍ ກິ່ນຄີ່ວຂອງກະທຽມຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນບໍ່ຍາກເຂົ້າໃກ້.

#ວິທີ 7) ລວມມິດຜັກກິ່ນແຮງ:

ລະດົມນຳເອົາຜັກສົດທີ່ມີກິ່ນແຮງເຊັ່ນ ຫອມ ກະທຽມ ຫອມບົ່ວແຫ້ງ ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ ຊອຍໃຫ້ກິ່ນອອກແລ້ວນຳໄປວາງໄວ້ຕາມປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ໂຊນທີ່ຄິດວ່າແມງວັນມັກເຂົ້າມາວົນວາຍ ກິ່ນແຮງຂອງຜັກສົດຕາມທຳມະຊາດຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນເໝັນຈົນບໍ່ຍາກຜ່ານ.

#ວິທີ 8) ເຜົາເປືອກສົ້ມຕາກແຫ້ງ

ເປືອກສົ້ມແຫ້ງສາມາດໃຊ້ເປັນອຸປະກອນໄລ່ແມງວັນໄດ້ພຽງແຕ່ນຳເປືອກມາເຜົາໃຫ້ເກີດຄວັນເພື່ອໃຫ້ແມງວັນບິນໜີຫາຍໄປ ແລະ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໄລ່ແມງ ວັນແລ້ວກິ່ນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານຍັງຖືກກຳຈັດອອກໄປນຳ.

#ວິທີ 9) ຫົວສີໄຄ

ເຮົາມັກຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບສັບພະຄຸນໄລ່ຍຸງຂອງຫົວສີໄຄ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຫົວສີໄຄ້ຫອມກໍ່ສາມາດໄລ່ແມງວັນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຽງແຕ່ຈູດເຕົາດິນເຜົາຄືກັບທີ່ໃຊ້ໃນສະປາ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຫົວສີໄຄໃສ່ລົງໄປເຜົາໃຫ້ເກີດຄວັນກິ່ນຫອມປົນກິ່ນຄີວຂອງຫົວສີໄຄຈະຊ່ວຍໄລ່ແມງວັນ ແລະ ກຳຈັດຍຸງໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນເລີຍ.

#ວີທີ 10) ນ້ຳໝັກເຫຼົ້າຂາວ

ສູດນີ້ເປັນສູດຈັດໜັກທີ່ຈະໃຊ້ປາບແມງວັນໃຫ້ເດັດຂາດ ດ້ວຍການນຳເຫຼົ້າຂາວ 40 ດີກີ 1 ແກ້ວ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 2 ແກ້ວ, ກາກນ້ຳຕານ 1 ລິດ, ນ້ຳ 6 ລິດ ແລະ ອີເອັມ 1 ລິດ ນຳມາປະສົມກັນແລ້ວໝັກໄວ້ 21 ມື້.

ເມື່ອເຖິງເວລາໃຫ້ນຳມາໃຊ້ຄັ້ງລະ 15 ຊີຊີ ປະສົມກັບນ້ຳອີກ 1 ລິດ ຫຼື ລອງປັບໃຫ້ນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີໃຊ້ໜ້ອຍຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳໄປສີດແຫຼ່ງກຳເນີດແມງວັນຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ມັນບໍ່ສາມາດເກີດໄດ້ ນອກຈາກນີ້ນ້ຳໝັກທີ່ເຫຼືອຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ສີດພົ່ນຕົ້ນໄມ້ໃນສວນໃຫ້ງາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ມາລົບກວນໄດ້ອີກ.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ